ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletภาพบรรยากาศเยาวชนเก็บตัวฝึกซ้อม สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่าย
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
Technicain & Tips
dot
bulletLINK Network Cable Tester
bulletน่ารู้เรื่อง..IEEE Standard
bulletHow Does POE Work ?
bulletแนวคิดของ POE
bulletการทดสอบ Fiber Optic
bulletPatch Cord และ Cross Cable
bulletTwisted Pair cable Classification
dot
ความรู้วิชาการแปลเอกสารมาตรฐานเครือข่ายด้านคอมพิวเตอร์
dot
bulletคำปรารภ โดยคุณสุวิทย์ ศรีสุข
bulletมาจัดห้องเครื่องโทรคมนาคมกันเถอะ
bulletห้องย่อยโทรคมนาคม
bulletห้องเครื่อง
bulletเมนเข้าอาคาร
bulletเบ็ดเตล็ด
bulletสายดิน
dot
แนะนำเครื่องมือ
dot
bulletเครื่อง Test LAN
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม..คลิ๊ก

------------------------------------------------------------------------------------------

 สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบสายเครือข่าย

(Information Network Cabling) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม..คลิ๊ก

------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิ๊ก...!!!

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

แนะนำธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายอนาคตสำหรับสมาชิกสมาคม

  

 รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิ๊ก!!!.pdf

 ------------------------------------------------------------------------------------------

สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทยได้รับว่าจ้างร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

และดำเนินการทดลองทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สาขาช่างติดตั้งระบบสายเครือข่าย ระดับ 2 เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาตม 2562

ณ ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(ใต้)

 

ภาพบรรยากาศการทดลองทดสอบภาคความรู้

ภาพบรรยากาศการทดลองทดสอบภาคความสามารถ

------------------------------------------------------------------------------------------

สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างมาตรฐาน 

และพิจารณาร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ ๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า รีสอร์ทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

-------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมืมอแรงงานแห่งชาติ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ในวันพฤหัสบดดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

ณ. ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  

-------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 12

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ.บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) 

 

-------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

 

 

-------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

ภาพกิจกรรมการบริจาคสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา

เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

ต.ต้าผาหมอก อ.ลอง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561

 

-------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

ประมวลภาพการเข้าร่วมการสัมมนาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คนเวนชั่น

 

-------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

รายละเอียดหนังสือเชิญสัมมนาของสมาคมฯ

-------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของอุปกรณ์ Tester

ตัวอย่างและวิธีการใช้งานอุปกรณ์ Tester 

-------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทยได้มีการจัดงานกินเลี้ยง ขอบคุณ บริษัท แอ็ดวานเทก เทคโนโลยี จำกัด

ที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่อง Fiber Fusion Splicer Brands FUJIKURA 70S+ เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

-------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทยขอขอบคุณบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

ที่เข้ามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Technology POE Switch Brands Link เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

-------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

                                 

-------------------------------------------------- ------ -------------------------------------------  

                                        รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิ๊ก

                                     ดาวน์โหลดใบสมัครอบรมช่างไฟฟ้า

                                    ดาวน์โหลดใบสมัครสอบช่างไฟฟ้า

-------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

                   ประมวลภาพการเข้าร่วมสัมภาษณ์กับ สวทช.

                                                         รายละเอียดการประชุม 

 -------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

ประเด็นการสัมภาษณ์..คลิ๊ก  

 -------------------------------------------------- ------ -------------------------------------------  

สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย ขอร่วมแสดงความยินดี กับ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

 -------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------- 

 ประมวลภาพบรรยากาศ

สวทช. ขอเข้าพบสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลตลาดสื่อสาร (Communication Market)

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558  เวลา 17.00 น. ณ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10

ผลการคัดเลือก ดังนี้  ลำดับที่ 1  :  นายภานุ ลาน้ำคำ TCA      
  ลำดับที่ 2  :  นายสุทธิวัฒน์  พระพล TCA      
  ลำดับที่ 3  :  นายศิริศักดิ์  สวินิ แมว      

  

  


 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก..!!!!!

  

  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------

  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการประเมินการทดลองในข้อมูลเครือข่ายสาย (INC)

  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------

<< เลขที่ 9/277 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 >> www.thaicabling.org Tel. +66 2 944-8089