ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletภาพบรรยากาศเยาวชนเก็บตัวฝึกซ้อม สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่าย
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
Technicain & Tips
dot
bulletLINK Network Cable Tester
bulletน่ารู้เรื่อง..IEEE Standard
bulletHow Does POE Work ?
bulletแนวคิดของ POE
bulletการทดสอบ Fiber Optic
bulletPatch Cord และ Cross Cable
bulletTwisted Pair cable Classification
dot
ความรู้วิชาการแปลเอกสารมาตรฐานเครือข่ายด้านคอมพิวเตอร์
dot
bulletคำปรารภ โดยคุณสุวิทย์ ศรีสุข
bulletมาจัดห้องเครื่องโทรคมนาคมกันเถอะ
bulletห้องย่อยโทรคมนาคม
bulletห้องเครื่อง
bulletเมนเข้าอาคาร
bulletเบ็ดเตล็ด
bulletสายดิน
dot
แนะนำเครื่องมือ
dot
bulletเครื่อง Test LAN
การทดสอบ Fiber Optic

   ในปัจจุบัน Fiber Optic ถือว่าเป็นสายสัญญาณที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับการเดินระบบ ทั้งด้านคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเด่น เช่น สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ในปริมาณที่มาก รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง นอกจากนี้ ข้อมูลสามารถถูกส่งไปในระยะทางที่ไกลขึ้น  ปลอดภัยจากการลักลอบดึงข้อมูล ไม่มีการรบกวนระหว่างคู่สาย ที่สำคัญราคาไม่แพง คุ้มค่ากับการลงทุน
                 
        สาย FIBER OPTIC ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้น จะต้องผ่านการทดสอบว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่ ถ้าไม่ได้ตาม มาตรฐานที่กำหนด ก็ต้องสำรวจหาข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตต่อไป บางครั้งการทดสอบคุณสมบัติของสาย Fiber Optic ไม่เพียงแต่จะกระทำภายในโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ผู้ใช้งานบางรายหรือบางหน่วยงานอาจนำมาทดสอบเองด้วย เช่น TOT, CAT เป็นต้น

        การทดสอบคุณสมบัติของสาย Fiber Optic สามารถทำตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์กรสากลต่าง ๆ เช่น
        - สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU (International Telecommunication Union)
        - สมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EIA: Electronic Industries Association)
        - หน่วยงาน IEC (International Electro technical Commission)
        - หน่วยงาน ASTM (American Society for Testing and Materials)
        - สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.หรือ TIS: Thai Industrial Standard)
        - ฯลฯ
  

                   ทั้งนี้ได้มีกรรมวิธีทดสอบตามกระบวนการต่างๆมากมาย อาทิ เช่น


                

     การทดสอบแรงตึงเครียด        การทดสอบการบิดเกลียว             การทดสอบแรงกดอัด
            IEC-794-1-E1             IEC-794-1-E7, EIA-445-85       IEC-794-1-E7, EIA-445-85
   
        
               

การทดสอบแรงกระทบกระเทือน    การทดสอบแรงซึมของน้ำ            การทดสอบการโค้งงอ
  IEC-794-1-E4, EIA-455-25      IEC-794-1-F5, EIA-445-82     IEC-794-1-E6, EIA-455-104

สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย
How Does POE Work ?
แนวคิดของ POE
น่ารู้เรื่อง..IEEE Standard
Twisted Pair cable Classification
LINK Network Cable Tester<< เลขที่ 9/277 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 >> www.thaicabling.org Tel. +66 2 944-8089