ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletภาพบรรยากาศเยาวชนเก็บตัวฝึกซ้อม สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่าย
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletใบสมัครสมาชิก
dot
Technicain & Tips
dot
bulletLINK Network Cable Tester
bulletน่ารู้เรื่อง..IEEE Standard
bulletHow Does POE Work ?
bulletแนวคิดของ POE
bulletการทดสอบ Fiber Optic
bulletPatch Cord และ Cross Cable
bulletTwisted Pair cable Classification
dot
ความรู้วิชาการแปลเอกสารมาตรฐานเครือข่ายด้านคอมพิวเตอร์
dot
bulletคำปรารภ โดยคุณสุวิทย์ ศรีสุข
bulletมาจัดห้องเครื่องโทรคมนาคมกันเถอะ
bulletห้องย่อยโทรคมนาคม
bulletห้องเครื่อง
bulletเมนเข้าอาคาร
bulletเบ็ดเตล็ด
bulletสายดิน
dot
แนะนำเครื่องมือ
dot
bulletเครื่อง Test LAN
LINK Network Cable Tester

วิธีการใช้งานเครื่องทดสอบสาย LINK Network Cable Tester...

       เบื้องต้นตัวเครื่องจะมีสวิตช์ด้านหน้าอยู่สองปุ่มสวิตช์แรก POWER ON-OFFเป็นสวิตช์ที่ใช้เปิด-ปิดตัวเครื่องสวิตช์ที่สอง TEST ON-OFF เป็นสวิตช์ที่กดเพื่อ เริ่มทดสอบ-หยุดทดสอบ เมื่อเราเปิดเครื่องทดสอบแล้วนำสายที่ต้องการจะทดสอบมาเสียบที่เครื่องทดสอบทั้งสองข้างเรียบร้อยหลังจากนั้นเริ่มการทดสอบโดยกดปุ่ม TEST ON-OFF แล้วดูผลทดสอบจากสถานะหลอดไฟ LED ซึ่งหลอดไฟของเครื่องทดสอบนี้ จะเป็นแบบสองสีในหลอดเดียว คือ สีเขียวกับสีแดง 
      ซึ่งจะสรุปผลได้ดังนี้
             • หลอดไฟแสดงสีเขียว หมายถึง สถานะปกติ คือขั้วต่อหัวท้ายต่อถึงกันไม่ขาดและไม่ช็อต
             • หลอดไฟแสดงสีแดง หมายถึง สถานะผิดปกติ คือช็อตหรือขั้วต่อหัวท้ายต่อถึงกันแต่ไม่ถูกคู่สาย ต้องแก้ไข
             • หลอดไฟไม่ติด หมายถึง สถานะสายขาด คือขั้วต่อหัวท้ายต่อไม่ถึงกันไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องแก้ไข                
     หลอดไฟที่เขียนว่า GND เป็นหลอดที่ใช้ในการทดสอบสาย STP
             • หลอดไฟไม่ติด หมายถึง สถานะสาย UTP (ปกติ)      
             • หลอดไฟติดสีเขียว หมายถึง สถานะสาย STP (แต่ถ้าสายที่ทดสอบเป็นสาย STP แล้วไม่ติดแสดงว่า สายกราวด์ต่อไม่ถึงกันหัวท้าย ต้องแก้ไข)
            เมื่อทดสอบดูสถานะหลอดไฟแล้วสุดท้ายเราต้องดูการเรียงลำดับของหลอดไฟ 
                - ถ้าหลอดไฟติดเรียงกันไปตามลำดับ เช่น 1&2 3&6 4&5 7&8 แสดงว่าเข้าหัวถูกต้อง ขั้วต่อหัวท้ายต่อถึงกัน 
                - ถ้าหลอดไฟติดเรียงลำดับกระโดด เช่น 1&2 4&5 3&6 7&8 แสดงว่าต่อสายแบบไขว้ (Cross) นั้นเอง 
                - ถ้าหลอดไฟติดนอกเหนือกว่านี้ แสดงว่าเข้าหัวผิด นอกจากนี้ยังนำเครื่องไปทดสอบกับสายโทรศัพท์ที่ใช้หัวต่อ RJ11, RJ12 ได้อีกด้วย แต่หลอดไฟบางหลอดจะหายไปตามจำนวนสายที่เหลือ เช่น RJ11 สาย 4 เส้นจะเหลือแค่ 3&6 4&5 เป็นต้น

สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย
How Does POE Work ?
แนวคิดของ POE
น่ารู้เรื่อง..IEEE Standard
Twisted Pair cable Classification
การทดสอบ Fiber Optic<< เลขที่ 9/277 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 >> www.thaicabling.org Tel. +66 2 944-8089